درس خارج فقه السیاسه جلسه هفتم

۲۴ مهر ۱۴۰۰ 6222

 

 

 

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه هفتم
🗓26مهر ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

تماس با ما