بیانات استاد تحریری در درس اخلاق جمعه ۱۴۰۲ / ۰۴ / ۰۲

۱۰ تیر ۱۴۰۲ 816

دانلود

👤 بیانات استاد تحریری در درس اخلاق جمعه 🗓 ۱۴۰۲ / ۰۴ / ۰۲ _ ظهور عملی ایمان در مرتبه اول، تحت عنوان تقوا در آیات و روایات بیان شده است. _ امیرالمومنین علیه السلام یکی از صفات «متقین» را خشوع در عبادات بیان فرموده‌اند. متقین کسانی هستند که خضوع باطنی در برابر فرامین الهی برایشان شکل گرفته است. _ حالت خضوع و خشوع ،اظهار ذلت درونی در برابر مولاست که عمدتاً با نوعی درک از خداوند حاصل می‌شود؛ درک این مهم که خداوند مبدا همه کمالات است و کمال انسان در برابر خداوند به این است که او را مستحق ربوبیت بداند و در برابرش اظهار ذلت درونی کند. _ حالت خشوع باید تداوم یابد. تحقق این امر در مرتبه اول با محافظت بر نماز شکل می‌پذیرد.«و الذین هم علی صلواتهم یحافظون» _ محافظت بر نماز بیانگر اهتمام مومن در اظهار بندگی اش به خداست. نماز عملی کامل در جهت اظهار خشوع در برابر پروردگار است اما اظهار خشوع متقی منحصر در نماز نیست. _ آگاهی و معرفت نسبت به این مهم که ارتباط وجودی انسان با خدا و اینکه این ارتباط انسان را به قرب ذات خداوند می‌رساند ؛ موجب اظهار خضوع و خشوع نسبت به فرامین الهی می‌شود. _ پیامبر اکرم صلی‌ الله‌ علیه و آله و سلم یکی از علائم انسان خاشع را مراقبت نسبت به خداوند در درون و آشکار برمی‌شمارند. _ باید مراقبت کرد اظهار خشوع در ارتباط با دیگران نسبت بر خفا بیشتر نباشد که اگر باشد بیانگر عدم تحقق ایمان در مرتبه اول و از علائم نفاق می‌باشد.

دیدگاه‌ها

تماس با ما