بیانات استاد تحریری در درس اخلاق #جمعه ۱۴۰۲ / ۱۱ /۱۳

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ 136

درس اخلاق جمعه۱۳بهمن۱۴۰۲

 

 

بیانات استاد تحریری در درس اخلاق #جمعه ۱۴۰۲ / ۱۱ /۱۳ شرح خطبه #متقین (همام) حضرت امیر

دیدگاه‌ها

تماس با ما