#تائبین

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 12563

#تائبین

کسی که پیوسته توجه به عالم قیامت و ویژگی‌های خاص آن را از هول و هراس مجرمان و آسایش و شادی مؤمنان و عرض اعمال بر حق تعالی و زینت بهشت و ناله‌ی دوزخ در نظر داشته باشد، توجه خاص خواهد داشت، به همین جهت حضرت امام سجاد(علیه السلام) در ادامه‌ی این فراز عرضه می‌دارد:

«وَ لَا تُخْلِنِی فِی مَشْهَدِ الْقِیَامَهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِکَ وَ غَفْرِکَ.»

مرا در عرصه‌ی قیامت از عفوت که موجب خنکی قلب من است خالی مگذار.

این فراز، خاصیت عفو الهی در آرامش بخشی و ایمنی دادن از خطرات و هراس‌ها برای انسان را بیان می‌کند.

تماس با ما