اَسْأَلُکَ یَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْکَبِیر!ِ……..

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 11101

#تائبین

اَسْأَلُکَ یَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْکَبِیر!ِ……..

گناه علاوه بر آثار ظاهری و عقوبتی که بر انجام آن مترتب می‌شود، تأثیر سوئی نیز در باطن انسان دارد، اگرچه انجام گناه عمدی، خود حکایت از سوء باطن و نوعی عناد و دشمنی با مولا می‌کند.

ما در مناجات ها حالت خود را در مواجهه‌ی با لغزش‌ها به حق تعالی ابراز می‌داریم. این کلمات، از ناحیه‌ی کسی صادر می‌شود که در یک تنگنایی قرار گرفته و طالب چاره جویی است و بیش‌تر تنگناهای انسان نیز در حقیقت همان آلودگی‌ها و لغزش‌های عملی و روحی اوست. سپس با ذکر اوصاف جمیل حق مانند: «‌ای بخشنده‌ی گناه کبیر! و ‌ای جبران کننده‌ی استخوان شکسته!» تقاضای خود را از او مطرح می‌کنیم.

 

تماس با ما