#گزارش #ماه_شعبان

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ 680

اردوی عمرانی فرهنگی تبلیغی گروه جهادی صراط مستقیم (اخلاق و معنویت) به روستاهای اطراف قم. روستای کوه سفید
در روز نیمه شعبان

اجرای سرود و پخش کیک و بادکنک
در میان بچه های روستای کوه سفید
به مناسبت اعیاد شعبان

🌹صدقه در قالب ذبح مرغ: https://ppng.ir/d/eTFa
🌹صدقات عام: https://ppng.ir/d/s9XN
🌹عقیقه برای فرزند: https://ppng.ir/d/kG9l
🌹کمک برای فعالیتهای فرهنگی تبلیغی: https://ppng.ir/d/FYPM

دیدگاه‌ها

تماس با ما