وسواس عملی

وسواس فکری و عملی

متن سوال: چگونه مرز وسواس و تعادل در تشخیص موضوعات نجس و پاک را تعیین کنیم؟ چقدر برای تشخیص و رعایت احکام دقت به خرج دهیم؟ پاسخ استاد: بايد مانند عموم مومنين عمل ...