هدیه به امام زمان(عج)

آثار صلوات و هدیه به امام زمان علیه السلام

متن سوال: کثرت صلوات و هدیه به محضر امام زمان علیه السلام چه آثاری دارد؟ آیا جهت تشرف به حضور مبارک امام زمان علیه السلام در عالم رویا تاثیری دارد؟   پاسخ استاد: با ...