نگاه حرام

چشم چرانی و نگاه حرام

متن سوال: مردي ۳۷ ساله و متاهل هستم. بسيار مقيد به امور ديني می باشم، به لطف خداوند گاهي سحرخيزي و توفيق نماز شب نيز حاصلم مي شود، خيلي در كنترل ...