مواعظ خداوند به حضرت موسی

مواعظ خداوند به حضرت موسی (ع) – بخش اول

«یا موسی لا یطول فی الدّنیا أملک فیقسو لذلک قلبک» ای موسی آرزوهای تو در دنیا طولانی نشود که نتیجهٔ آن قساوت، سختی وسنگینی قلب است. انسان نسبت به رسیدن به امورات ...