مقابله با نفس

کنترل و اصلاح نفس

متن سوال: گاهی در اوج معنویت هستم ولی درست بعد از همین حالات خوب، ناگهان خود را در شرایطی می بینم که در اسلام داشتن خود و حتی انسان بودنم شک ...