مفهوم عبادت

عبادت و راز و نیاز با خداوند

متن سوال: چطور و چگونه و چکار باید بکنم عبادتی که انجام می دهم از ترس خدا و یا بخاطر کسب ثواب نباشه و فقط به عشق خدا باشد ظاهرا آیت ...

عبودیت و بندگی خداوند متعال

متن سوال: بنده دوست دارم خداوند متعال را عبادت كنم لطفا مفهوم عبادت ظاهري و باطني اش را توضيح دهيد. نماز ،روزه ، نگاه به چهره پدر و مادر و ... ...