ماده قطب در سفینه البحار

ماده قطب در سفینه البحار

متن سوال: در ماده قطب کتاب سفینه البحار چنین آمده است که: ثم اعلم انه قال الکفعمی فی حاشیه مصباحه قیل ان الارض لا تخلوا من القطب و ادامه روایت، ...