قرآن و حدیث

معنای معاند در دعای کمیل

متن سوال: منظور از معاندین در این قسمت از دعای کمیل چه کسانی هستند؟   لکنک تقدست اسماؤک أقسمت ان تملاها من الکافرین من الجنه و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین.   پاسخ ...