عنوان بصری

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت هشتم

«قطع علایق و وابستگی‌ها» اوّلین و مهم‌ترین مانع سلوک، علاقه و وابستگی‌های قلبی است که سبب اسارت و حبس انسان در عالم می‌شود و سالک تا قدم همّت، برای قطع علایق ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت هفتم

«لزوم تدبیر در امور» اعمال انسان برای رسیدن به نتیجه باید با تدبیر، استحکام و دور اندیشی انجام شود و تا اعمال او این گونه انجام نشود، استقامت و دوام نمی‌یابد. ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت ششم

«استقامت در طریق تکامل» یکی از مهم‌ترین عوامل سازندهٔ انسان در طریق کمال، استقامت در جهت ایجاد شرایط و مقابله با موانع و مشکلات سلوک است. قرآن کریم استقامت و پافشاری را ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت پنجم

«بهره‌مندی از برخورد اولیای الهی با انسان» گاهی انسان متوجّه حقایق و رسیدن به آن‌ها می‌شود؛ لکن یا ذهن و روح او مشغول امور دیگر است یا ذهنش به امور باطل ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت چهارم

معرفت صحیح هدف و راه رسیدن به آن اوّلین وظیفهٔ سالک، به دست آوردن معرفتی نسبی از هدف و مقصد است (قرب الهی) و این که متوجه گردد این قرب ...

شرح حدیث عنوان بصری – بخش دوم

یقظه: بیداری حرکت به سوی کمالات حقیقی و قرب حق‌تعالی دارای زمینه‏‌ها، شرایط و موانع ویژه‏‌ای است که در حدّ امکان و درک خود از حدیث عنوان بصری و با ...

شرح حدیث عنوان بصری – بخش اول

بخشی از مقدمه کتاب: عنوان بصرى، پيرمردى است كه پس از عمرى نزديك به يك قرن، گمشده‏ٔ خويش را نزد امام جعفر صادق (عليه‏ السّلام) يافت و در محضر آن حضرت ...