ظهور

دعا برای فرج و سلامتی امام زمان

متن سوال: مدتی است که احساس می کنم دعا برای فرج امام زمان علیه السلام خیلی سخت است و کار من نیست و بجای آن دعای سلامت حضرت را می خوانم، ...