سیر و سلوک

عدم دسترسی به استاد اخلاق

متن سوال: برای افرادی که علاقه به مباحث #سیر و #سلوک_اخلاقی هستند ولی به خاطر زندگی در محیط خاصی امکان دسترسی به استاد اخلاق سخت است چه توصیه ای می فرمائید؟ پاسخ ...