سوالات کلامی_اعتقادی

نظام اعتقادی استوار

متن سوال:    برای تکمیل و اسنجام اعتقادات دینی خود و برای دفع شبهات اعتقادی تصمیم گرفته ام که یک نظام اعتقادی استوار در خود ایجاد کنم به طوری که بتوانم ...

کمال انسان

متن سوال:    آیا به کمال رسیدن انسان، اختیاری است یا اجباری؟     پاسخ استاد: کمال انسان اختیاری است و امتیاز انسان از سایر موجودات بر اساس استکمال اختیاری است که به تعقل و ...

ارتباط با عالم دیگر

متن سوال:   ارتباط روح با دنیای دیگر چگونه امکان پذیر است؟     پاسخ استاد در مرحله اول باید توجه عقلانی به مساله مبدا و معاد داشته باشیم، و با تفکر در موجودات این ...

امور اعتباری در بهشت و جهنم

متن سوال:    آیا در بهشت و جهنم مثل عالم دنیا، امور اعتباری داریم، یا هر چه که هست واقعیت محض است؟     پاسخ استاد: اگر مقصود از اعتباریات امر و نهی و تکلیف ...

نزدیکی ظهور و آماده سازی برای ظهور

متن سوال:    آیا سخن گفتن از نزدیکی ظهور صحیح است؟     پاسخ استاد: سخن گفتن در اینکه ظهور نزدیک است صحیح نیست ولی بیان این مطلب که بعضی از علائم ظهور محقق شده ...

تاثیر نام انسان بر سرنوشت انسان

متن سوال:    آیا نام افراد تاثیری بر سرنوشت آن ها دارد؟     پاسخ استاد: این مسائل اساسی ندارد، هر چند اسم خوب معرف خوبی برای انسان مؤمن است و سفارش بسیاری شده است ...

Page 2 of 2
1 2