سوالات قرآن و حدیث

ماده قطب در سفینه البحار

متن سوال: در ماده قطب کتاب سفینه البحار چنین آمده است که: ثم اعلم انه قال الکفعمی فی حاشیه مصباحه قیل ان الارض لا تخلوا من القطب و ادامه روایت، ...

تفاسیر قرآن

متن سوال: کدام یک از تفاسیر قرآن را برای مطالعه و تحقیق پیشنهاد می فرمایید؟     پاسخ: اوّل باید دید تفسیرها انواع گوناگونی دارند و در سطح ساده و متوسّط و پیچیده برای عموم ...

تفاسیر نهج البلاغه

متن سوال: از بین تفاسیر نهج البلاغه، کدام یک برای مطالعه و تحقیق مناسب می باشد؟     پاسخ: آن مقداری که بنده اطّلاع دارم، شرح‌هایی که برای نهج البلاغه نوشته شده است هم از ...

معنای نهی خدا در قران نسبت به پیامبران

متن سوال: معنای نهی های خدای تعالی در قران که پیامبران خویش را مانند حضرت آدم به آن خطاب می فرماید : ولا تقربا هذه الشجره، چیست؟ پاسخ: خطاب نهی خداوند و دو ...