سوالات تاریخی

مکان قبر حضرت زینب سلام اله علیها

متن سوال: از یک بزرگواری شنیده ام که قبر حضرت زینب سلام اله علیها در مصر می باشد، آیا این سخن صحت دارد؟ و در صورت صحت آیا بیان آن ...