سردرگمی در انتخاب رشته تحصیلی

سردرگمی در انتخاب رشته تحصیلی

متن سوال: بنده دانشجوی مهندسی در مقطع کارشناسی هستم، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با ذهن اشفته مواجه هستم، حقیقتا نمی دانم چه استعدادی دارم و در چه رشته ...