زیارت امام حسین در اربعین

زیارت اربعین

متن سوال: فردی که در پیاده روی اربعین شرکت می کند چه کارها و دستور العملی انجام دهد تا زیارت با حال تری داشته باشد؟ پاسخ استاد: نفس پیاده روی کافی، بلکه أکفی ...