دستورات دینی

نکته های ناب

🔹دستورات دینی یک سری مسائل خشک مفهومی نیست؛ بلکه قوانینی است که در ساده‌ترین نظام جامعه‌ی اسلامی –که نظام خانواده است- باید پیاده شود تا بالاترین دستگاه فرماندهی اداره‌ی جامعه. ...