درس اخلاق

مواعظ

«يا موسى عجّل التوبة و أخّر الذنب». ای موسی! در توبه را که یک عمل خوبی است تعجیل کن و گناه را که عمل بدی است تأخیر بینداز. انسان عمدتاً باید ...

فضایل انفاق

آیت الله تحریری : انسان با نيازمندى هاى مادى، روانى و روحى، قدم در اين عالم نهاده است و علاوه بر اين، داراى كشش ها و انگيزه هاى گوناگونى نسبت به ...

Page 1 of 4
1 2 3 4