دام شهوات

دام شهوات

متن سوال: جوانی 14 ساله هستم که فعلا ازدواج نکرده ام، از طرفی نفس و شیطان امانم را بریده اند هم در طول روز و هم در طول شب معمولا ذهنم ...