حکم رهبری

مراسم تودیع و معارفه تولیت حوزه علمیه مروی

حجت الاسلام محمدباقر تحریری با حکم مقام معظم رهبری به عنوان تولیت حوزه علمیه مروی تهران منصوب شد. به دنبال استعفای آیت الله احمد محسنی گرکانی از تولیت حوزه علمیه مروی ...