تفاسیر نهج البلاغه

تفاسیر نهج البلاغه

متن سوال: از بین تفاسیر نهج البلاغه، کدام یک برای مطالعه و تحقیق مناسب می باشد؟     پاسخ: آن مقداری که بنده اطّلاع دارم، شرح‌هایی که برای نهج البلاغه نوشته شده است هم از ...