بدرفتاری با همسر

بدخلقی و بی‌صبری

متن سوال: خدمتتان رسیدم و مشکلاتی عرض کردم، اما هنوز گرفتار گناه ،بد خلقی و بی صبری هستم. چکار کنم؟ سنم به 24سال رسیده. الان در قم درس می خوانم. شما ...