اعتیاد به فیلم مستهجن

مشاهده فیلم و عکس مستهجن

متن سوال: بنده23سال دارم و ازدواج هم کردم. حاج آقا اونقدر از خودم خسته ام که اگر در این سوالات بدون تعارف حرف زدم از بی ادبی الفاظ من ناراحت نشوید. اول: ...