اطاعت از خداوند

عبودیت و بندگی خداوند متعال

متن سوال: بنده دوست دارم خداوند متعال را عبادت كنم لطفا مفهوم عبادت ظاهري و باطني اش را توضيح دهيد. نماز ،روزه ، نگاه به چهره پدر و مادر و ... ...