استاد تحریری

امور اعتباری در بهشت و جهنم

متن سوال:    آیا در بهشت و جهنم مثل عالم دنیا، امور اعتباری داریم، یا هر چه که هست واقعیت محض است؟     پاسخ استاد: اگر مقصود از اعتباریات امر و نهی و تکلیف ...

تاثیر نام انسان بر سرنوشت انسان

متن سوال:    آیا نام افراد تاثیری بر سرنوشت آن ها دارد؟     پاسخ استاد: این مسائل اساسی ندارد، هر چند اسم خوب معرف خوبی برای انسان مؤمن است و سفارش بسیاری شده است ...

تقویت رابطه معنوی با امام زمان (عج)

متن سوال:   برای تقویت رابطه معنوی خود با امام زمان علیه السلام چه برنامه های عملی را توصیه می فرمایید؟ و کدام دستور العمل مجرب برای دیدار با امام زمان ...

چگونه می توان از اثار مطالعات کفر آمیز مصون ماند

متن سوال:    بنده از دوران تحصیل در مدرسه اشتیاق شدیدی نسبت به مطالعه دارم و اثار خیلی از نویسندگان ارزشی و غیر ارزشی داخلی و خارجی را خصوصا در عرصه ...

اقسام توحید در عرفان نظری و رابطه آن با عرفان عملی

متن سوال:   آن چه که در کتب عرفان نظری تحت عنوان توحید فعلی و صفاتی و ذاتی مطرح می شود آیا عرفا این مسائل را صرفا به صورت مفهومی درک ...

نماز پنج وعده ای یا سه وعده ای

متن سوال:   بعضی از توصیه های اخلاقی، انسان را تشویق می کنند که نماز های یومیه در پنج و عده خوانده شود، و در بعضی توصیه ها، خواندن نمازهای یومیه ...

تقسیم اموال در زمان حیات پدر

متن سوال:    پدری که درزمان حیات خود اموالش را به صورت غیر  مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کند به طوری که سهم پسر را خیلی بیشتر از حق شرعی ...

تعبیر خواب

متن سوال:   بنده خوابی دیده ام که به شدت نگرانم کرده است، به نظر استاد چه کاری باید انجام دهم؟     پاسخ استاد: استاد تعبیر خواب نمی کنند اما در این گونه ...

مبنا و میزان حساسیت به مساله محرم و نامحرم

متن سوال:   بنده مدیر یک مجموعه تفریحی ورزشی می باشم که پینت بال نام دارد (یک نوع ورزش گروهی تیر اندازی با گلوله های بی خطر)، سوالاتی در این باب ...

Page 4 of 5
1 2 3 4 5