استاد تحریری

از خود بیگانگی

متن سوال: انسان در چه صورتی از خود بیگانه می شود و عاقبت آن چیست؟     پاسخ استاد: وقتی عقل را بکار نگیرد تا حقیقت خود و ارتباطش را با مبدا و معاد درک ...

علت گمراهی ابلیس

متن سوال:    علت گمراهی ابلیس چه بود؟     پاسخ استاد: شیطان مانند انسان موجودی صاحب ضعور و اختیار است که برای بندگی حق تعالی آفریده شده است چون از اجنه است و خداوند ...

عالم ذر

متن سوال:     آیا در عالم ذر افرادی هم بوده اند که به سوال پروردگار متعال جواب منفی داده باشند؟ و آیا این درست است که کسانیکه جواب مثبت دادند ...

ایام فاطمیه

متن سوال:      در مورد ایام فاطمیه چند سوال ذهن بنده را مشغول کرده است، در صورت امکان راهنمائی بفرمائید: - فاطمیه اول و دوم از چه زمانی شروع ...

نظام اعتقادی استوار

متن سوال:    برای تکمیل و اسنجام اعتقادات دینی خود و برای دفع شبهات اعتقادی تصمیم گرفته ام که یک نظام اعتقادی استوار در خود ایجاد کنم به طوری که بتوانم ...

کمال انسان

متن سوال:    آیا به کمال رسیدن انسان، اختیاری است یا اجباری؟     پاسخ استاد: کمال انسان اختیاری است و امتیاز انسان از سایر موجودات بر اساس استکمال اختیاری است که به تعقل و ...

Page 3 of 5
1 2 3 4 5