آیت الله سعادت پرور(ره)

فرازی از روش آیت الله سعادت پرور(ره) در کلام استاد تحریری

مرحوم آیة الله پهلوانی (ره) واقعا یک شخصیت جامعی بودند. بینش ایشان با بینش حضرت امام (ره) کاملا منطبق بود. در میان شاگردان مرحوم علامه طباطبایی (ره) ایشان از جهت ...