مناجات شعبانیه

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۹۸

مناجات شعبانیه در بین دعاها از جاذبه‏ى خاصى برخوردار است و عبارات و ویژگى‏هاى آن در کم‏ترین دعا و مناجاتى به چشم مى‏خورد. مناجات شعبانیه، حالات انسان در شؤون مختلف این عالم را بیان مى‏کند و قسمت‏هاى ابتدایى آن بیان کوچکى و شکستگى نفس او در برابر حق تعالى است که با جنبه‏ى مخلوقیت او متناسب است؛ زیرا کمال انسان در اظهار نیستى و ندارى خود در برابر حق تعالى با زبان‏هاى مختلف است.

دیدگاه‌ها

51 + = 53

تماس با ما