مالکیت حقیقى غیر استقلالى

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۴۲

#سیر_الی_الله

مالکیت حقیقى غیر استقلالى

این نوع مالکیت، با توجه به حقیقى بودن آن، داراى محدودیت‏هایى است، از جمله مستقل نبودن انسان در آن، که خود محدودیت‏هاى دیگرى را به دنبال دارد. انسان مالک تمام قواى وجودى خویش است، اما آن را خود به دست نیاورده؛ بلکه از جانب خداوند متعال به او افاضه گردیده است. به همین لحاظ او از جهت شرعى، آزادى مطلق براى تصرف در قواى خویش ندارد و تنها تحت ضوابطى مى‏تواند آن‏ها را به کار گیرد و علیرغم میل باطنى انسان، داراى قوت، ضعف، فراز و نشیب است تا آن جا که امکان دارد از او نیز سلب گردد و این، بزرگ‏ترین علامت غیرمستقل بودن انسان در سیطره و مالکیت او بر دارایى‏هاى خود است.

دیدگاه‌ها

+ 8 = 11

تماس با ما