صفحه اصلی تماس با ما سایر زبان ها

کرامت‏هاى خداوند بر نیکان

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 342

#عروج

کرامت‏هاى خداوند بر نیکان.

خداوند متعال، علاوه بر کمالاتى که براى همه موجودات و انسان‏ها، تکوینى و تشریعى، ظهور مى‏دهد و آن‏ها خیرند، عنایت‏هاى خاصى را نیز براى انسان‏هایى که از فرامین خیر الهى تبعیت کنند مقرّر فرموده است و چون آن‏ها به خداوند ربط دارد خیر و باقى است و انسان عاقل نیز جز آن را انتخاب و اختیار نمى‏کند.

دیدگاه‌ها

− 2 = 7