عروج عقل وجهل-قسمت دوم

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۵۳

#عروج

انسان عاقل مؤمن با داشتن اشتیاق رسیدن به کمالات محدود موجودات این عالم آن را در جهت رسیدن به کمالات نامحدود الهی سوق می دهد و اشتیاقش به کمال مطلق،در ناکامی ها و گرفتاری های نفسانی یا اجتماعی یا طبیعی،هیچ گاه گاهش پیدا نمی کند و همواره با حالت نشاط در پی رفع نواقص و ایجاد زمینه های تکامل خود بر می آید.

دیدگاه‌ها

11 − 5 =

تماس با ما