شرایط تأثیر انفاق-قسمت سوم

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۴۸

#سیر_الی_الله

شرایط تأثیر انفاق

با دقت در اعمالى که از انسان سر مى‏زند، فهمیده مى‏شود که آن‏ها هم از زمینه‏ها، افکار و روحیه‏هاى درونى او نشأت مى‏گیرد و البته شرایط و عوامل بیرونى نیز در انجام آن‏ها مؤثر است و پس از انجام آن، آثارى در خود شخص و دیگران نیز مى‏گذارد.

انفاق نیز یکى از کارهاى مطلوبى است که آثار فراوانى دارد و هر مقدار شرایط فکرى و روحى بالاترى تحقق یابد، تأثیر انفاق در خود و دیگران بیشتر خواهد بود که آن‏ها عبارتند از:

  • ایمان و اخلاص
  • انفاق از راه حلال و در راه حلال
  • انفاق آن چه محبوب است

         تعادل در انفاق

دیدگاه‌ها

26 − 17 =

تماس با ما