شرایط تأثیر انفاق-قسمت اول

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۵۱

#سیر_الی_الله

شرایط تأثیر انفاق

. ایمان و اخلاص

این دو امر، با هر عمل و صفت نفسانى همراه باشد، آثار بسیار مهم دنیایى، آخرتى و روحى دارد و در کارآیى بعضى از امور، مانند انفاق، سفارش خاصّ به آن دو شده است. از این جهت قرآن کریم انفاق کافران را در دنیا و آخرت، این گونه بیان مى‏کند: «آن چه در این زندگى دنیایى انفاق مى‏کنند، مانند باد سوزانى است که به زراعت قومىـ که بر خود ستم کرده ـ مى‏وزد و آن را نابود مى‏سازد.»

نیز نسبت به کسانى که اخلاص در انفاق را رعایت نمى‏کنند یا براى نشان دادن به مردم و اعتبار یافتن نزد ایشان انفاق مى‏کنند و یا پس از انفاق، به نیازمند منّت مى‏گذارند یا او را اذیّت مى‏کنند، مى‏فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید، صدقه‏هاى خود را با منّت گذاردن و آزار کردن، باطل نسازید، مانند کسى که مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى‏کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد، (کار او) مانند قطعه‏ى سنگى است که بر آن، (قشر نازکى از) خاک باشد، (و بذرهایى در آن افشانده شود) و رگبار باران به آن برسد و آن را صاف و رها کند. آن‏ها از کارى که انجام داده‏اند،چیزى به دست نمى‏آورند.»

دیدگاه‌ها

73 − 64 =

تماس با ما