#سیر_الی_الله

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۵

#سیر_الی_الله

#مؤدب_شدن به آداب براى همگان، به ویژه براى طالبان علوم دینى زینت است،

از این جهت امام علی علیه السلام در بیان اوصاف #علم و #عالمان می‌فرماید:

«وَ مَالُهُ‏ الْأَدَب‏»

یعنى همان گونه که انسان با مال و سرمایه می‌تواند:

تجارت کند،
سود ببرد،
به دیگران نیز سود برساند
و نیازمندی هاى مادى آن‏ ها را برآورده نماید،

#عالم نیز با مؤدّب بودن به آداب گوناگون:

هم خودش از #علم خویش بهره‏ مند می‌شود
و هم دیگران از آن و از سیره و روشش #الگو می‌گیرند،

پس باید #عالم در #مؤدّب_شدن به آداب، از دیگران پیشى گیرد؛

چنان که امام على علیه‏ السّلام می‌فرماید:

«کسى که خودش را پیشواى مردم قرار می‌دهد، باید قبل از یاد دادن به دیگران، به یاد دادن خویش شروع کند، و باید #مؤدّب_شدن او به سیره و روشش، قبل از #مؤدّب_شدنش به زبان باشد، و یاد دهنده‏ ى به خویش و #تأدیب کننده‏ ى آن، سزاوارتر به بزرگداشت است از معلم و #تأدیب کننده‏ ى مردم.»

برگرفته از کتاب گام های آغازین سلوک :books:

#عالم
#الگو
#تأدیب_خود
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 36 + = 42

تماس با ما