دعای ماه مبارک رجب(یامن ارجوه لکل خیر)

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۵۴

«یَا مَنْ‏ أَرْجُوهُ‏ لِکُلِ‏ خَیْرٍ »

ای کسی که من به او برای هر خیری امید دارم

خدای متعال خیر بالّذات و خیر مطلق است. هر خوبی برای خدای متعال ذاتاً ثابت است و از او جز خوبی صادر نمی‌شود و ما هر موجودی را که در هر مرتبه‌ و در هر کجا ملاحظه کنیم، از آن جهت که از خدای متعال صادر شده و تحقق پیدا کرده است، جز خیر نیست.

خداوند متعال راه خیر را پیش پای انسان گذارده است که آن دین الهی است خیر مطلق در دستورات دین الهی می باشد که ما را به آن مقصد اعلی که دار آخرت است می‌رساند.

دیدگاه‌ها

85 − 81 =

تماس با ما