تائبین

۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۴۵

#تائبین
وَ لَا تُخْلِنِی فِی مَشْهَدِ الْقِیَامَهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِکَ وَ غَفْرِکَ

صحنه‌ی #قیامت صحنه‌ی خاصی است؛ اعمال و رفتار آدمی تجسم می‌یابد و امکان دارد برای همگان آشکار شود و دیگران اعمال سوء انسان را مشاهده کنند.

افشای اعمال و اوصاف قبیح آدمی و ظهور این درک که اعمال و رفتار زشت نسبت به چه حقیقتی انجام شده، تأثیر ‌جان‌گدازی در شخص گناه‌کار می‌گذارد، که از آن آثار به ترس، هول و عرق کردن و امثال این‌ها تعبیر کرده‌اند. در این حالت، انسان که دچار سوزش گرما و حرارت عذاب شده، به باز شدن دریچه‌ی لطف و وزش نسیم #رحمت_الهی نیاز شدید پیدا می‌کند.

در عالم دنیا هم چنین است. گاهی انسان در بحرانی قرار می‌گیرد که حرارت تمام وجود او را فرا می‌گیرد و سخت محتاج خروج از آن است و اگر روزنه‌ای برای خروج از این بحران و اضطرار حاصل شود، انبساطی به او دست می‌دهد. از این انبساط تعبیر به خنکی شده است.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 3 + 6 =

تماس با ما