تائبین

۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۳۹

#تائبین
وَ لَا تُخْلِنِی فِی مَشْهَدِ الْقِیَامَهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِکَ وَ غَفْرِکَ
صحنه‌ی قیامت، عرصه‌ی ظهور نتایج اعمال است و عرصه‌ی عمل و مهلتی که انسان بتواند کاری انجام دهد تا لغزش‌هایش برطرف شود برچیده گشته است.
محشر، عرصه‌ای است که انسان باید از پیش، زمینه‌ی رسیدن به #عفو_الهی را به خود با آن‌جا ببرد و چون دستش از همه جا کوتاه می‌شود در آن ورطه نیاز او به عفو الهی بیش‌تر است. از این جهت در دعاها و #مناجات‌ها به حالات آن عرصه توجه داده شده تا انسان بداند که در این عالم چه بخواهد و چگونه حرکت کند تا در عرصه‌ی قیامت به نتایج مطلوبی از اعمال خویش برسد.

گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت
از من خبرت که بینوا خواهی رفت
بنگر چه کسی و از کجا آمده ای
می دان که چه می‌کنی، کجا خواهی رفت

انسان همواره باید در این عرصه به دنبال بخشودگی جرایم مهلک و پوشش امور باطنی رسوا کننده‌ی خویش باشد و کاری نکند که با #بخشش_الهی و ستاریت حق تعالی منافات داشته باشد؛ زیرا اگر کسی در این‌جا در جهت برداشتن پرده‌ی ستاریت حق تعالی از اعمال خود حرکت کرده و رفتار او نیز بر همین مبنا باشد خدای متعال همین حالت و عملکرد را در آن عرصه برای او ظهور خواهد.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 63 + = 71

تماس با ما