آفات علم-قسمت سوم

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۶۵

سیر_الی_الله

آفات علم

  1. هواپرستى

تمامى انسان‏ها به جهت وجود دنیایى، گرایش‏هایى دارند و در معرض غلبه‏ى آن‏ها بر گرایش‏هاى حقیقى خود هستند و البته کسانى که شأن اجتماعى دارند، بیشتر در معرض این غلبه قرار دارند، لذا یکى از آفت‏هاى علم و معرفت، هواپرستى و پیروى از خواسته‏هاى نفسانى است.

قرآن کریم در این باره فرموده است: «و بر آنان بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم، ولى [سرانجام ]خود را از آن تهى کرد و شیطان در پى او افتاد و از گمراهان گشت، و اگر مى‏خواستیم [مقام ]او را با این آیات [و علوم ]بالا مى‏بردیم، و لکن او [با اختیار خود] به پستى و تمایلات دنیایى گرایش پیدا کرد و از هواى نفس خود پیروى کرد، مَثَل او هم‏چون سگ [هار] است که اگر به او حمله کنى دهانش را باز و زبانش را بیرون مى‏آورد و اگر او را رها کنى، باز همین کار را مى‏کند، این مَثَل گروهى است که آیات ما را تکذیب کرده‏اند. این داستان‏ها را بازگو کن، شاید مردم بیندیشند [و بیدار شوند و واقعیات را بفهمند].»

 

دیدگاه‌ها

96 − = 88

تماس با ما