صفحه اصلی تماس با ما سایر زبان ها

آثار انفاق

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 342

#سیر_الی_الله

آثار انفاق

با توجه به زمینه‏ها و شرایط انفاق، هر مقدار آن‏ها بهتر و بیشتر باشد، آثار دنیایى و آخرتى انفاق بیشتر خواهد بود. انفاق، به صورت‏هاى گوناگون، مانند قرض دادن یا بخشش و امثال آن، تحقق مى‏یابد و یکى از مصادیق مهم آن، صدقه دادن است.

دیدگاه‌ها

− 4 = 5