چــرا بــایــد تــفـکــر کــــرد؟؟

۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۷

چــرا بــایــد تــفـکــر کــــرد؟؟

#توکل
#توسل
#تفکر
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

1 + 5 =

تماس با ما