ویژگی صابران

۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۳۷

🎙بشنوید/ نکته ای اخلاقی از زبان استاد تحریری در رابطه با:
🔸ویژگی صابران
🔹توجهمان فقط به خدا باشد
💐کانال نشر بیانات استاد تحریری.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: + 25 = 32

تماس با ما