مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم…

۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۳۲۴

#نفس_انسان به سرمایه ای که می رسد می خواهد تجاوز کند

بعضی از چیزها زمینه #طغیان را بیشتر می کند
اگر #آگاهی نداشته باشیم تجاوز ها بیشتر می شود.
#مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: + 65 = 73

تماس با ما