مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم…

۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۶۹

#نفس_انسان به سرمایه ای که می رسد می خواهد تجاوز کند

بعضی از چیزها زمینه #طغیان را بیشتر می کند
اگر #آگاهی نداشته باشیم تجاوز ها بیشتر می شود.
#مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم.

دیدگاه‌ها

16 − 13 =

تماس با ما