خصوصیات #مترفین بخش سوم _ بیانات اخلاقی تربیتی استاد تحریری

۱۹ آبان ۱۴۰۱ ۱۳

🎙بشنوید/ 🔸خصوصیات #مترفین
۱️⃣بخش سوم
☑️ بیانات اخلاقی تربیتی استاد تحریری.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: + 20 = 23

تماس با ما