امـر خــداونـد نــسبــت به دوســــتـان و دشــمنـان

۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۵

دیدگاه‌ها

66 + = 75

تماس با ما